บุ๋ม ปนัดดา ช่ว ยสาวก่อสร้างต กง าน

ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา นางฟ้าของค น จ น ใครเดื อดร้ อ นที่ไหนเธอคนนี้วิ่งช่วยหม ด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ หลังจากกรณีของสาวทำงานอาชีพก่อสร้างรา ยหนึ่ง ที่ต กงานจากปั ญ ห าจากสถ านก ารณ์ในปัจจุบัน จนถู กไ ล่ออกจากที่พั กอาศัย ต้องหอบลู กชายวั ย 7 …

Read More

หนุ่ มวั ย 25 เลี้ยงวัว ปล ดห นี้ให้พ่อกับแม่ได้

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างแ ร งบั นด าลใจอย่ างมาก เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊กที่ใช้ชื่อ ธีรพล สายทอง ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องการเลี้ยงวัว โดยฝ่ าฟั นอุ ปส ร รค จนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ แลະมีเงิuเก็บหลักล้าน ด้วยวัยเพียง 25 ปี แลະสามารถปลดห นี้ให้พ่อแม่ โดยเ นื้ อหาได้รະบุเอาไว้ดังนี้ “เช้านี้เอาข้อคิดดี ๆ มาฝากครับไปอ่านเจอมา …

Read More