คลัสเตอร์ใหม่ 11 แห่ง ก ระจ าย 9 จังหวัด

วันที่ 13 ส.ค. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆ ษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ก ระจ ายของ C V-19 หรือ ศบค.

เปิดเผยถึงคลัสเตอร์ใหม่ทั่วประเทศ ที่มีการตรวจพบในวันนี้ว่า

มีทั้งสิ้น 11 แห่ง บริษัทเสื้อผ้า นนทบุรี ติดมากที่สุด 58 ราย รวมติด CV-19 รวม 207 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากเดินทางกลับจาก กทม. ประกอบด้วย

สมุทรสาคร ที่บริษัทผลิตกระป๋อง อ.เมือง มีผู้ติด 16 ราย, ที่บริษัทเฟอร์นิเจอร์ อ.เมือง มีผู้ติ ด 14 ราย และที่โรงงานทอผ้า อ.กระทุ่มแบน มีผู้ติด 9 ราย

ชลบุรี ที่บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร อ.บ้านบึง มีผู้ติด 21 ราย

นนทบุรี ที่บริษัทเสื้อผ้า อ.บางใหญ่ มีผู้ติด 58 ราย

นครปฐม ที่บริษัทเครื่องกีฬา อ.สามพราน มีผู้ติด 10 ราย

ระยอง ที่โรงงานอาหารทะเล อ.แกลง มีผู้ติด 16 ราย

ราชบุรี ที่โรงงานน้ำแข็ง อ.บางปลาม้า มีผู้ติด 17 ราย

ประจวบคีรีขันธ์ ที่โรงงานผลไม้กระป๋อง อ.กุยบุรี มีผู้ติด 14 ราย

ตาก ที่หอพักนักเรียน อ.พบพระ มีผู้ติด 13 ราย

จันทบุรี ที่ค่ายตากสิน อ.เมือง มีผู้ติด 19 ราย

โดย นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า หลายๆ กรณีเกิดจากการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร และติดกันเองในพื้นที่ โดยเมื่อพบติ ดแล้วต้องทำในลักษณะ บับเบิลแอนด์ซีล ต้องแยกคนติดออกมาโดยเร็วที่สุด

ไม่ให้คนปกติป่ว ย ซึ่งวัยแรง งานจะ ติด C V-19 ง่าย แต่หายเร็ว ไม่เหมือนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ย งโ ร คเรื้ อรั ง

อย่างไรก็ตาม ศบค. พบคลัสเตอร์ใหม่ทั่วไทย 11 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเพราะเดินทางกลับจาก กทม. ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *