คุ มไม่อยู่แล้ว จังหวัดติ ด สูงสุ ดวั นนี้

อั พเด ทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 3,116 ราย

2 สมุทรสาคร 544 ราย

3 สมุทรปราการ 437 ราย

4 ลพบุรี 341 ราย

5 ชลบุรี 317 ราย

6 พระนครศรีอยุธยา 265 ราย

7 ฉะเชิงเทรา 243 ราย

8 นนทบุรี 236 ราย

9 ปัตตานี 214 ราย

10 นครปฐม 211 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *