ชา วบ้า นไม่พ ลา ด ตั๊กแ ตนปาทังกาบุ กโคราช จับทอดทันที

มีรายงานว่า ที่จังหวัดนครราชสีมา พบตั๊กแตนปาทังกา บุกกินนาข้าวพี่น้องชาวโคราช แต่ทว่ายังไม่ทันไรชาวบ้านต่างหันมา จับตั๊กแตนไปทอดกิน หลายท่านก็นำไปขายขายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งมีราคากิโลกรัมละหลายร้อยบาท

ปัจจุบันพบว่าปัญหาตั๊กแตนปาทังกาในประเทศไทยนั้น ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับในสมัยก่อน นับตั้งแต่หลังจากที่คนไทยปรับตัวหันมารับประทาน ด้วยความอร่อยจึงทำให้กลายเป็นที่ต้องการของตลาด

จับตั๊กแตน

รายได้ดี

คลิปข่าว

ขอบคุณ TNN ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *