ใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่าไฟกลับแพงขึ้น

หลายครัวเรือนประสบปัญหาเดียวกัน ที่เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนทีไร ก็ต้องเจอกับบิลเรียกเก็บค่าไฟที่แพงมากขึ้นเป็นเท่าตัว จนน่าใจหาย ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ได้ออกชี้แจงว่า

เหตุผลที่เราใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่าไฟกลับแพงขึ้นในช่วงฤดูร้อน นั่นเป็นเพราะในช่วงฤดูร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อพยายามปรับอุณหภูมิให้ต่ำลง

กล่าวคือ ในช่วงฤดูปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียส แต่ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 36-40 องศาเซลเซียส หากเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส

จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนเครื่องทำความเย็นจะทำงานหนักมากขึ้นเพื่อปรับลดอุณหภูมิจาก 40 องศาเซลเซียสให้ถึงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่เราตั้งไว้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น

และยังมีเรื่องพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีก เช่น การที่เราเปิด-ปิดแอร์ นานขึ้น เร็วขึ้นหรือการตั้งอุณหภูมิต่ำกว่ามาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส, การที่เราเปิดตู้เย็นบ่อยขึ้นเพื่อกินน้ำดื่ม ส่งผลต่ออุณหภูมิภายนอกที่ร้อนไหลเวียนเข้าไปในตู้เย็นจึงทำให้ตู้เย็นต้องทำอุณหภูมิให้เย็นบ่อยขึ้น, การที่เราอาบน้ำบ่อยขึ้น อาบน้ำนานขึ้น ส่งผลต่อปั๊มน้ำที่ต้องทำงานดูดน้ำบ่อยขึ้น

ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้อัตราการคิดค่าไฟฟ้าหน่วยเท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มราคาแต่อย่างใด