อนุมัติงบช่วยเกษตรกร โครงการประกันภัยข้าวปี 2564

เมื่อวันที่ 21 เมษายน เพจ Buriramguru ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อนุมัติงบ 2,873 ล้านบาทโครงการประกันภัยข้าวปี 2564 ช่วยเกษตรกร คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี (โครงการฯ) ปีการผลิต 2564 จำนวน 2,873.010 ล้านบาท

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 มีรูปแบบและความคุ้มครองเช่นเดียวกับปีการผลิต 2563 และมีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยลดลง ดังนี้

โพสต์ดังกล่าว

อนุมัติงบ 2,873 ล้านบาทโครงการประกันภัยข้าวปี 2564 ช่วยเกษตรกร

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ Buriramguru