ศบค. เค าะเพิ่ม 12 จังหวั ด

วันนี้ (29/4/2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด 19 (ศบค.) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย สรุปจังหวัดที่มีการขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน 12 จังหวัดในเวลา 21.00-04.00 น. มีดังต่อไปนี้

1. ชัยนาท 23.00 – 04.00 น. ADVERTISEMENT

2. นนทบุรี 21.00 – 04.00 น.

3. นครปฐม 23.00 – 04.00 น.

4. สมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.

5. สุราษฎร์ธานี 22.00 – 04.00 น.

6. ตรัง 22.00 – 03.00 น.

7. ยะลา 22.00 – 04.00 น.

8. บึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.

9. นครนายก 23.00 – 04.00 น.

10. ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.

11. สมุทรปราการ 21.00 – 04.00 น.

12. สงขลา 22.00 – 04.00 น.

สำหรับการประกาศดังกล่าวนั้น ไม่ได้เป็นการประกาศงดหรือเคอร์ฟิว แต่แค่ขอความร่วมมือ หากเคอร์ฟิวเป็นอำนาจของศบค. ส่วนจังหวัดที่มีบทลงโท ษไม่ใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานมี 73 จังหวัด ขอให้เดินทางไปจังหวัดไหนให้ศึกษามาตรการอย่างดี