ยอดติดเยอะสุด10 จังหวัดวันนี้

ตรวจสอบอัพเดท จากการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์ C v -19 (ศบค.) ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 รายงาน 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 28 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1.กรุงเทพมหานคร 830 ราย

2.สมุทรปราการ 161 ราย

3.ชลบุรี 108 ราย

4.นนทบุรี 71 ราย

5.สมุทรสาคร 59 ราย

6.ปทุมธานี 57 ราย

7.เชียงใหม่ 57 ราย

8.สงขลา 52 ราย

9.สุราษฎร์ธานี 40 ราย

10.นครปฐม 38 ราย

จังหวัดดังกล่าว

ทั้งนี้ น่าจับตาว่าสมุทรปราการ พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ชลบุรี สงขลา-นครปฐม เพิ่มขึ้นกว่าวานนี้