จังหวั ด ที่ติดสูงสุดวันนี้

การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ C v – 19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด เ ชื้ อ C v – 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ ในประเทศรายใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร 562 ราย

2. สมุทรปราการ 201 ราย

3. นนทบุรี 168 ราย

4. ชลบุรี 91 ราย

5. สมุทรสาคร 55 ราย

6. นครปฐม 50 ราย

7. เชียงใหม่ 41 ราย

8. กระบี่ 38 ราย

9. ระนอง 37 ราย

10. สุราษฎร์ธานี 35 ราย

โพสต์ดังกล่าว

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ อันดับที่1 คือ กทม.