จว.ที่ติดเยอะสุดวั นนี้

เบื้องต้น ตรวจสอบอัพเดท จากการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์ C v -19(ศบค.) ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 รายงาน 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ C V 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ C v -19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1.กรุงเทพมหานคร 689 ราย

2.สมุทรปราการ 151 ราย

3.ชลบุรี 112 ราย

4.เชียงใหม่ 89 ราย

5.ปทุมธานี 81 ราย

6. สงขลา 46 ราย

7. สุราษฎร์ธานี 46 ราย

8. สมุทรสาคร 39 ราย

9. ขอนแก่น 32 ราย

10. นครปฐม 30 ราย

10อันดับที่ว่ามา

ทั้งนี้ น่าจับตา นครปฐม สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากวานนี้ อย่างมีนัยสำคัญ